NR KAT.


NAZWA PRODUKTU

Info 1

Info 2


138701


Zanthoxyllum piper. tot.m138704


Zanthoxyllum piper. pulvm138001


Zedoariae Rhizoma tot.

DAC

138002


Zedoariae Rhizoma conc.

DAC

138004


Zedoariae Rhizoma pulv.


138014


Zedoariae Rhizoma pulv.


d
138201


Zingiberis Rhizoma mund. tot.

Ph. Eur.


m138202


Zingiberis Rhizoma mund. conc.

Ph. Eur.


m138204


Zingiberis Rhizoma mund. pulv.m